Často kladené otázky

 
Jaké je věkové omezení pro dobrovolníky EDS?
Dobrovolníkem EDS (Evropské dobrovolné služby) se může stát každý mladý člověk ve věku 18-30 let, který má trvalé bydliště, nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČR. V případě mladých lidí s omezenými příležitostmi je možné jet na EDS již od věku 16 let.
 
Jaká jsou témata projektů?
Témata projektů jsou různá, někteří dobrovolníci jsou v organizacích pracujících s mládeží (volnočasové kluby, školky, nízkoprahová zařízení), jiní se věnují například ochraně životního prostředí, přípravě časopisů, rozvojové pomoci nebo přípravě divadelních představení.
 
Jak dlouho může EDS trvat?
EDS můžete vykonávat po dobu 2 – 12 měsíců. Krátkodobá EDS pro mladé lidi s omezenými příležitostmi může trvat 2 týdny – 2 měsíce. Skupinová EDS pro více jak 10 dobrovolníků může trvat 2 týdny – 12 měsíců.
 
Ve kterých zemích mohu EDS vykonávat?
Ve všech zemích Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), v Turecku, v zemích bývalého sovětského svazu, např. v Rusku, na Ukrajině, na Kavkaze, v zemích bývalé Jugoslávie atd.
 
Musím umět jazyk hostitelské země? Musím mluvit perfektně anglicky?
Znalost jazyka hostitelské země ani znalost angličtiny na vysoké úrovni by neměla být od dobrovolníka vyžadována. Zcela stačí, pokud jste schopni se na základní úrovni domluvit anglicky (pokud nemluvíte anglicky vůbec, můžete zkusit EDS v nějaké jazykově příbuzné zemi jako je Slovensko nebo Polsko). Během pobytu na EDS byste se měli naučit základům jazyka hostitelské země a zcela jistě si zlepšíte i angličtinu.
 
Co vše mám jako dobrovolník hrazeno?
Z grantu, který poskytneme na vaší EDS, vám bude hrazeno cestovné na místo projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné a jazykový kurz. Po celou dobu EDS budete mít hrazeno zdravotní pojištění u pojišťovny, které zajišťuje Evropská komise.
 
Jak je to s placením zdravotního pojištění?
Po dobu EDS jsou všichni dobrovolníci zdravotně pojištěni u pojišťovny, která kryje všechny nezbytné výdaje vzniklé v souvislosti s lékařským ošetřením. Běžné zdravotní pojištění vám z grantu hrazeno nebude, ale pokud jedete na EDS na dobu delší než půl roku, můžete se od něj odhlásit. V opačném případě si musíte pojištění hradit z jiných zdrojů.
 
Jak je to s placením sociálního pojištění?
Sociální pojištění vám z grantu hrazeno nebude. Toto pojištění není povinné, takže ho nemusíte platit. Pokud byste chtěli nadále zůstat pojištěni, je nutné hradit si pojištění z vlastních zdrojů.
 
Jak se mohu do EDS zapojit jako dobrovolník?
Viz sekce Chci být dobrovolník a nebo kontaktuj přímo nás v OKU, rádi ti poradíme.
 
Odpovědi na další podobné otázky najdete také na stránkách ČNA – v sekci EDS (klikni zde)