Databáze organizací a projektů

 

J A K   N A J D U ,  K A M   V Y R A Z I T  ?

Když si chcete vybrat místo, kam byste rádi cestovali a  kde byste rádi pracovali, využijte databázi všech akreditovaných hostitelských organizací a nakoukněte také do volných míst u nás.

O  m e z i n á r o d n í    d a ta b á  z i    v š e c h   o r g a n i z a c í   a   p r o j e k t ů

Tuto databázi najdete ZDE. Najdete tam jak seznam všech organizací, tak i popis projektů organizací. Takže vlastně vybíráte podle země a organizace nebo i podle popisu projektu, na kterém byste rádi pracovali. Popis projektu je docela důležitý, protože se zásadně liší tématikou. Pro Vaši představu, můžete si vybrat z oblasti ekologie, práce s dětmi, práce s mládeží, práce s místní komunitou, práce s různě postiženými nebo znevýhodněnými, práce se sociálně ohroženými skupinami, divadlo, výstavy, různé kulturně zaměřené projekty atd… 

A   p r o č   j e   v h o d n é   s i   v y b r a t   v í c e    p r o j e k t ů   ? 

Protože v této databázi jsou všechny projekty a organizace. I třeba ty, které mají momentálně třeba na rok dopředu obsazeno…. nemají už volnou kapacitu. Je tedy lepší, když kontaktujete více organizací. Stává se, že ne každá organizace bude mít volno nebo vám odpoví. Někdo ale určitě vyjde…. a když jich bude víc, tak pak si můžete vybírat pro změnu vy!

N a š e   d a t a b á z e   v o l n ý c h   m í s t

Databáze je aktualizována na základě e-mailů a informací zaslaných do naší organizace. Příspěvky starší než 6 měsíců se automaticky odstraňují. Lze ji považovat tedy za aktuální, avšak i tady se to může každým dnem i každou hodinou změnit…. zejména v období těsně před uzávěrkou. Taky je dobré vědět, že ne každá organizace si dává práci a poptávkové emaily rozesílá a to hned nejméně ze tří důvodů: 1. nechce se jim, 2. jsou zavaleni prací a nestíhají, 3. prostě to nepotřebují, protože mají dostatečně velký výběr dobrovolníků. Je tedy jasné, že tady nenajdete kompletní databázi volných míst. Každopádně i organizace zde uvedené je třeba kontaktovat s dotazem na volné místo. Avšak ta pravděpodobnost, že ho mají, je skutečně výrazně větší. Rozhodně se ještě dívejte po datu aktualizace záznamu, neb co je starší dvou měsíců, bude zřejmě již neaktuální. Bohužel nedostáváme informace o ukončení poptávky z organizací, takže nejsme schopni sami toto kontrolovat a opravovat. Pokud si však něco vyberete, není problém společně do organizace zavolat a aktuálnost ověřit… Takže se můžete dát do čtení a vybírání ZDE nebo ZDE

Další možností, jak si pomoci v hledání projektu, je navštívit:
Stránku: http://www.youthnetworks.eu. Je to mezinárodní stránka, která se specializuje mimo jiné na volná místa v EDS projektech. Podle dostupných informací ale není úplně vždy zcela přesná. Záleží na organizacích, zda si sami ty údaje aktualizují. Takže to určitě neberte jako dogma, může pomoci a nemusí…
Stránku: http://findevs.com/evs-projects/. Mezinárodní stránka, která nabízí volná EDS místa. V poslední době je ovšem velice málo aktualizovaná.
 
Další možností jsou mezinárodní facebookové stránky EVS, kde organizace často zveřejňují svá volná místa pro dobrovolníky.
Další skupiny na Facebooku, kde organizace zveřejňují své aktuální projekty: