What is EVS | Co je EDS

 

W H A T   I S   E V S   ?

The European Voluntary Service (EVS) is an Erasmus + program that helps young people to live abroad participating in volunteering projects.

As a EVS volunteer, you commit yourself to the work of an organisation abroad. Volunteering projects can involve many different kinds of activities in areas such as youth work, cultural activities, social care or environmental protection.

It’s a perfect opportunity to live in another country while gaining some work experience. You will be helping others and at the same time they will help you in your personal development. It also provides a European certification, a Youthpass, that will verify all your learnings and achievements.  

I m p o r t a n t   i n f o r m a t i o n
  • From a minimum of 2 weeks to a maximum of 12 months.
  • Participants between the ages of 17 and 30.
  • All essential costs related to your volunteering project are covered. You will be provided with accommodation, board and any local transport that you may need. You also receive a small amount of ‚pocket money‘.
  • All volunteers are covered by insurance during their time abroad.

You can do an EVS in both Erasmus+ Programme countries and Neighbouring Partner countries, which means that you can do a volunteer service outside of Europe too.

How to apply for a project may varied from different organisations, but it is mandatory to have a Sending Organisation (SO) responsible before starting a project in a Hosting Organisation (HO). If you are from Czech Republic, OKO is accredited to be a SO, as well as HO for the rest of European citizens.  

All the database of volunteering opportunities are available through The European Youth Portal 

  • Details of different projects.
  • Descriptions of what kind of volunteers are needed.
  • Contact details and application procedures.

You can also find more information about volunteers experiences in this site, The Project | Experiences in which you can have access to ex-volunteers personal opinions about EVS, how it changed their life and what are they doing now. Also information about current projects for Czech, what do you need for applying and contact details to SO organisation. 

Info brochure about EVS:  EVS | Factsheet

 

C O   T O   J E   E D S   –   E V R O P S K Á   D O B R O V O L N Á   S L U Ž B A   ?

EDS umožňuje všem mladým lidem (17-30 let) se zapojit individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, děti a mládež, sport, sociální péči, umění, ekologii… Dobrovolníci mají hrazené kapesné, ubytování, stravné, pojištění a jazykové vzdělávání.

Cílem této akce je umožnit všem mladým lidem vycestovat do zahraničí, získat při tom pracovní zkušenosti, zároveň pomoci hostitelské organizaci a samozřejmě také zapracovat na osobním rozvoji dobrovolníka.

Názor Jitky Bartošové: „EDS považuji za skvělou příležitost pro mladé lidi vyrazit do světa „na zkušenou!“ Její nespornou a výraznou výhodou je, že se jedná o program EU, tedy je mezinárodně koordinován, kontrolován a finančně podpořen. Mládež tedy nepotřebuje mít našetřeno, aby byla schopna vycestovat, neboť EU za ni platí téměř vše podstatné. Dobrovolník si může účast na konkrétním projektu vybrat sám v mezinárodní databázi. A ještě jeden moment stojí za povšimnutí. Součástí EDS je i formální nebo neformální vzdělávání a všichni dobrovolníci mají možnost s ukončením své služby získat tzv. „PAS mládeže“ – doklad o získaných klíčových dovednostech. A to, zda dobrovolníci využijí dostatečný volný časový prostor k cestování a poznávání navštívené země – to už závisí jen na nich. Každopádně se toho dá stihnout opravdu hodně…“ 

C h c e š   t a k é   v y c e s t o v a t   d o   z a h r a n i č í   ?

Zde je ještě pár informací:
EDS je jednou z akcí bývalého programu „Mládež v akci“, nyní od 1. 1. 2014 „ERASMUS+„. Tento program EU je zpravován v České republice Českou národní agenturou Mládež (ČNA Mládež), která je součástí DOMU ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. Tato národní agentura zodpovídá za rozdělování finančních prostředků EU v rámci organizací v ČR a kontroluje realizace jednotlivých konkrétních projektů! Více najdeš o EDS na webových stránkách ČNA www.mladezvakci.cz a www.naerasmusplus.cz

OKO je akreditovanou organizací pro přijímání i vysílání dobrovolníků, tzn., že v naší organizaci pracují dobrovolníci z jiných států Evropy a také můžeme vyslat českého dobrovolníka do zahraničí.

B o n u s   N a v í c   

Protože se starám také o dobrovolníky z jiných koutů světa (kteří pracují u nás v OKU), jsem v úzkém kontaktu s řadou podobných organizací ve světě a zároveň pravidelně navštěvuji různé mezinárodní tréninky k této tématice. Mám docela přehled, co všechno tento program „Evropské dobrovolné služby“ umožňuje, co nabízí a znám i jeho úskalí. Tento program mě zaujal a zároveň po letité praxi mám docela slušnou představu o tom, co všechno se může přihodit, či jakým způsobem různé příhody řešit. Na druhou stranu mám i typy, jak si EDS opravdu užít. Tohle všechno ti můžu předat. Zároveň ti mohu umožnit popovídat si i s našimi dobrovolníky…. slyšet tak jejich názory a zkušenosti. 

Pokud vás tato možnost zaujala a rádi byste vycestovali do zahraničí, kontaktujte mě pro více informací nejlépe osobně (zavolejte 777 900 818 nebo na skype: jitkaoko). Ráda vám pomůžu se rychleji zorientovat ve všech možnostech i pravidlech, najít organizaci v zahraničí a napsat projekt.

V í c e   i n f o r m a c í   o   E D S   z í s k á t e   t a k é   n a :

Od 1. 1. 2014 byl nahrazen program „Mládež v akci“ programem Erasmus+. Tento program se stále vyvíjí a v rámci jeho vývoje nastávají i různé změny. Na našem blogu naleznete nejaktuálnější informace! Při jakékoliv změně v programu Erasmus+ Vás budeme neprodleně informovat.

Je to skvělá příležitost jak vyrazit do světa na zkušenou. Něco mezi charitativní pomocí, stáží, praxí a neformální mimoškolní vzdělávací aktivitou. A navíc to je zcela zdarma – EU ti jednou za život zaplatí veškeré náklady spojené s pobytem a jako bonus dostaneš kapesné.
OKO má AKREDITACI pro tuto činnost, takže ti rádi poradíme, pomůžeme a vše vysvětlíme. 
 
Pokud se chceš dozvědět o této příležistosti ještě víc, přijď si popovídat s dobrovolníky z ciziny, kteří jsou teď na své stáži u nás. Tým OKA se rozšířil o Evu ze Španělska a Borise z Německa. Více informací o nich najdeš zde.
Můžeš sledovat náš Facebook, tento blog nebo stránky OKA.
Zde si můžeš prohlédnout prezentaci o EDS (2016).
Nebo zavolej a domluv si osobní schůzku, napiš email!