Zajímavosti

 
PREZENTACE O NÁS (2017)
 
Prezentace o naší organizaci
 
 
Z K U Š E N O S T I   N A P Ř Í Č   E V R O P O U  !
 
Prohlédněte si video od našich dobrovolníků. Získáte zkušenosti a názory evropských dobrovolníků, kteří v současné době žijí v České republice (2017).
Chcete vědět, co si myslí o EDS?
Toto video je součástí mezinárodního projektu OKO – Mladí v Evropě. Mezinárodní projekt, jehož cílem je otevřít mladým lidem oči. Sdílet, inspirovat, motivovat a ukázat jim všechny ty báječné zážitky, které mohou prožít prostřednictvím EDS v jiné zemi. Více zde.
 

 

E U R O P E   V O L U N T A R Y   S E R V I C E   I N   OKO

Video about Europe voluntary service in our organisation OKO. 

 

O K O   V   Č E S K É M   R O Z H L A S E   HRADEC   KRÁLOVÉ

Rozhovor na téma – jak vyrazit do světa na „zkušenou“.

 

Č L Á N E K   O   D O B R O V O L N I C T V Í   N A   iDNES.cz

 Zde naleznete článek